Maria Szymanowska – pierwsza profesjonalna pianistka Europy jest postacią mało w Polsce znaną.

 

Urodziła się i mieszkała przez młodzieńcze lata swojego życia w Warszawie, tu pobierała naukę gry na fortepianie i tu uczestniczyła w wielu artystycznych spotkaniach m.in w Salonie Artystycznym, prowadzonym w Warszawie przez jej rodziców – Państwa Wołoskich. W Warszawskim Salonie gościły znamienite osobowości ówczesnego świata artystycznego Europy.

 

Była muzą i natchnieniem wielu współczesnych muzyków i poetów m.in Johanna Wolfganga von Goethe, który zadedykował jej wiersz i utrwalił na kartach swoich pamiętników.

 

Maria Szymanowska skomponowała muzykę do Ballad I Romansów Adama Mickiewicza, a jej córka Celina została żoną naszego narodowego wieszcza. Jako pianistka i kompozytorka stworzyła podwaliny stylu kompozytorskiego, który stał się również częściowo inspiracją dla samego Fryderyka Chopina. Jest Warszawianką, której postać warto przywrócić pamięci nie tylko mieszkańcom Warszawy, ale i rozsławić jej postać szerzej w Europie i świecie propagując jej twórczość.

Maria Szymanowska (1789 – 1831) była jedną z pierwszych kobiet pianistek w historii kultury europejskiej. Osobowość artystyczna połączona z wysokim kunsztem pianistycznym i kompozytorskim pozwoliła jej zaistnieć na największych salach i salonach ówczesnej Europy.

Podziwiana i uwielbiana za życia przez znaczące dwory Europy,  malarzy, poetów, najwybitniejszych muzyków epoki oraz tłumy słuchaczy. Prowadziła w Petersburgu własny salon artystyczny, który również skupiał wybitnych Polaków (Mickiewicz, Morawski,Odyniec.) i był ostoją wielu polskich wygnańców. Niespodziewana nagła śmierć w wieku 42 lat przerwała tą tak błyskotliwą i spektakularną karierę artystki. Po latach żeby nie powiedzieć wiekach zapomnienia postać tej wyjątkowej kobiety  i artystki wydobywa się z cienia zajmując godne i zasłużone miejsce w historii polskiej i europejskiej kultury. 

               Od dłuższego czasu była we mnie potrzeba podjęcia wysiłku na rzecz utworzenia  Polskiego Towarzystwa im.  Marii Szymanowskiej – Societété Polonaise Maria Szymanowska z siedzibą w Warszawie. Idea ta nawiązuje w sposób bezpośredni do Societété Maria Szymanowska w Paryżu, którego założycielką była Pani Elżbieta Zapolska-Chapelle – osoba o wyjątkowych i niekwestionowanych zasługach w krzewieniu wiedzy i propagowaniu postaci i twórczości Marii Szymanowskiej. Siedzibą tego Towarzystwa jest Biblioteka Polska w Paryżu. Po śmierci Pani Elżbiety Zapolskiej-Chapelle prezesem Societété w Paryżu został jej mąż Pan Patrick Chapelle.

               Moją ideę poparły liczne  osoby związane z polską kulturą. Powstał już kilkunastoosobowy Komitet Założycielski i Komitet Honorowy. Uczestnictwo w tych komitetach uczyniły nam zaszczyt między innymi takie osoby jak: prof. Irena Poniatowska, maestro Janusz Olejniczak, prof.Kazimierz Piotr Zaleski – dyrektor Biblioteki Polskiej w Paryu, prof.Andrzej Jasiński, redaktor Polskiego Radia Jerzy Kisielewski, redaktor programu II Polskiego Radia Marcin Majchrowski.

               Towarzystwo Marii Szymanowskiej pozostaje również we współpracy artystycznej z Muzeum Literatury im.Adama Mickiewicza.  Muzeum to symbolizuje jednocześnie wyjątkowy kontekst historyczny ⁸postaci  Marii Szymanowskiej. 

               Przejawia się w tym swoista ciągłość historyczno-familijna, bowiem jak wiemy córka Marii Szymanowskiej – Celina była żoną Adama Mickiewicza, a muzykę do ballad mickiewiczowskich napisała sama Maria.Ponadto wnuczka Marii Elżbieta Malewska była żoną syna Mickiewicza-Władysława, który zarządzał Biblioteką Polską w Paryżu do lat dwudziestych XX wieku i z którym współpracował Zygmunt Lubicz Zaleski – ojciec prof.Kazimierza Piotra Zaleskiego. Tych niesamowitych powiązań jest dużo i myślę, że szlachetnym celem jest uwypuklenie tak wielopłaszczyznowych źródeł ich wzajemnych relacji. Wszystko to wiąże się z podstawowym celem powstania Towarzystwa jakim jest propagowanie wiedzy na temat życia i twórczości Marii Szymanowskiej, a w szczególności jej dorobku kompozytorskiego w szerokim aspekcie artystycznych i biograficznych  powiązań w dziedzinie literatury oraz malarstwa epoki romantyzmu.

Société im. Marii Szymanowskiej